Demro

Obchodný dom DEMRO, 29. augusta 11, 036 01 Martin

HISTÓRIA FIRMY

Deň 05. 08. 1991, bol dňom kedy do našej novovzniknutej predajne (s rozlohou cca 50m 2) DEMRO na 29. augusta č. 11 v Martine vstúpili prví zákazníci.

V tom čase si u nás mali možnosť vybrať zo sortimentu papierníctva alebo zeleniny. V polovici roka 1993 sme sa rozhodli pre zmenu sortimentu pri ktorej zeleninu nahradila drogéria. V januári roku 1994 mohli naši zákaznici zaznamenať „podstatnú“ zmenu v rozšírení predajných priestorov (cca o 30m2).

Aby sme v tom čase mohli uspokojiť čo najširší okruh spotrebiteľov ponúkali sme viac ako 6500 druhov výrobkov, ktoré tvorili široký sortiment napr. zošitov a iných školských a kancelárských potrieb, písacích strojov, tlačív pre podnikateľov (aj na zákazku „šité na mieru“), všetky colné a daňové tlačivá, zábavnú pyrotechniku, čistiace prostriedky, pracie prášky, detskú kozmetiku, hračky, pánsku aj dámsku kozmetiku rôznych značiek...

Aj napriek rozšíreniu predajných priestorov v roku 1994 sme za pomerne krátku dobu nadobudli pocit, že trhové prostredie by si vyžadovalo inú úroveň predaja ako doterajšiu, čo bolo pre nás výzvou pre zásadné rozšírenie predajných priestorov. K tejto významnej zmene došlo v roku 2000, kedy bola završená výstavba 1. etapy, ktorá spočívala v dobudovaní predajných priestorov od ulice Mudroňovej smerom k pešej zóne (o celkovej predajnej ploche cca 400m2). Tesne po dokončení 1.etapy nasledovala etapa druhá, ktorá začala asanáciou starých predajných priestorov na ul. 29. augusta a výstavbou nových priestorov. Po zavŕšení tejto etapy, boli dobudované predajné priestory s celkovou predajnou plochou cca 1.100 m2. Ako rarita môže poslúžiť konštatovanie, že počas asanácie ako aj výstavby predajne táto nebola zatvorená ani jeden pracovný deň. Rozšírenie predajných priestorov poskytlo možnosť skultúrnenia predaja ako aj rozšírenia sortimentu až na súčastných 26.500 druhov tovaru.