Možnosti okamžitej platby a doručenia do 24h

Vernostný program - zľava z každého nákupu

Rozvoz v Martine a Vrútkach na bicykli v deň nákupu 

EAN: 8585003930315

Luxon Kryštálová sóda 1 kg

1,69 € s DPH
2,15 € s DPH
512 ks na sklade
Nakúpte ešte dnes za 79,00 € a získate dopravu zdarma.
Kúpou získate € do vernostného programu.

TOP Drogerie leták , akciové skladom ,za nízke ceny. Doručenie v SR zo dňa na deň.

Popis produktu

Luxon kryštálová sóda ľahko a rýchlo rozpustná. - prostriedok na zmäkčovanie vody - na namáčanie silne znečistených odevov (pracovné odevy, montérky) - vhodná do automatických práčok - zvyšuje účinnosť pracieho prášku - zabraňuje usadeniu vodného kameňa - vhodná na preplachovanie pivných trubiek - na úpravu pH v bazénoch

EAN:
8585003930315
Adresa výrobcu
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika
tel: 00421/33 5901 111
www.tatrachema.sk
Typ
Pri izbovej teplote
Veľkosť balenia
1
Jednotka (voľný text)
kg
Zloženie
Obsahuje dekahydrát uhličitanu sodného (EC 207-838-8)
Telefonická podpora
00421/33 5901 111
Webová adresa
www.tatrachema.sk
Príprava a použitie
Návod na použitie:
Namáčanie: 60 - 80 gramov na 10 litrov vody.
Pranie v stredne tvrdej vode: 7,5g na 10 l vody.
Pranie vo veľmi tvrdej vode: 25 g na 10 l vody.
Rovná polievková lyžica obsahuje cca 7,5 g sódy.
Vlastnosti
  • Zabraňuje tvorbe vodného kameňa
  • Na zmäkčenie vody
  • Na namáčanie a pranie veľmi znečistenej bielizne
  • Vhodná do automatických práčok
  • Ľahko a rýchlo rozpustná
Brutto hmotnosť
1032
Bezpečnostné upozornenie
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
P280 Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

Prvá pomoc:
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc /starostlivosť.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Jednotka (špecificky)
kilogramov
Skladovanie
Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.
Kontakt
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Adresa kontaktu
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika
výkričník
Pozor
Kontaktné informácie
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika
tel: 00421/33 5901 111
www.tatrachema.sk
Typ
Vrecko
Vrecko
5 - PP

Doprava kuriérom zadarmo
pri nákupe nad 79€
Osobný odber objednávok
v obchodnom dome
Denný rozvoz objednávok
v rámci okresu
Tisíce položiek skladom
pripravených na odoslanie
Doprava kuriérom za 3,49 €
pri nákupe nad 35€
Prepáčte, aktuálne máme skladom iba :productStock ks. Ak potrebujete viac kusov tovaru kontaktujte nás emailom na shop@demro.sk