Možnosti okamžitej platby a doručenia do 24h

Vernostný program - zľava z každého nákupu

Rozvoz v Martine a Vrútkach na bicykli v deň nákupu 

EAN: 5000204751192

Raid Elektrický odparovač s tekutou náplňou 21 ml

7,59 € s DPH
8,55 € s DPH
6 ks na sklade
Nakúpte ešte dnes za 79,00 € a získate dopravu zdarma.
Kúpou získate € do vernostného programu.

Akciové produkty za nízke ceny iba do 19.6.2024

Popis produktu

Raid® elektrický odparovač s tekutou náplňou, insekticíd bez parfumácie poskytuje efektívnu ochranu pred komármi až 30 nocí/8 hodín/noc a pri mierne otvorených oknách a rozsvietených svetlách. Ochráni miestnosť do 30 m³. - zabíja komáre skryté za závesmi - účinný i pri mierne otvorených oknách a rozsvietených svetlách - ochráni miestnosť do 30 m³ 30 nocí* *až 30 x 8 hodín=240 hodín Nízka spotreba energie** **spotreba <4,0 W/hod.

EAN:
5000204751192
Logá tretích strán
  • CE označenie - Európska konformita
  • Zelený bod
Typ
Pri izbovej teplote
Veľkosť balenia
21
Jednotka (voľný text)
ml
Recyklovanie Ďalší text
Prázdny obal a nefunkčný odparovač zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch
Telefonická podpora
02/4464 4564-6
Adresa výrobcu
Zobele Bulgaria EOOD
Bulharsko
Príprava a použitie
Návod na použitie:
Aktivujte odparovač s 30 minútovým predstihom.
1. Odstráňte uzáver (zatlačiť a otočiť). Náplň zašraubujte/zatlačte do zaistenia do el. odparovača.
2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň bola vo zvislej polohe.
3. Zasuňte el. odparovač do zodpovedajúcej zásuvky, až sa rozsvieti kontrolná dióda. Keď je náplň prázdna, odpojte odparovač od el. siete a vymeňte ju za novú.
4. Po použití odpojte odparovač od el. siete. Odparovač s náplňou udržujte vždy vo zvislej polohe. Odparovač umiestnite v smere prievanu ku spiacej osobe.
Skladovanie
Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.
Vrátiť
S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
Vlastnosti
  • Rýchla a nepretržitá ochrana
  • Komáre
  • Bez parfumácie
Brutto hmotnosť
97
Bezpečnostné upozornenie
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Pokyny na predchádzanie vzniku požiaru, toxicite, zásahu el. prúdom alebo zraneniu. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE ICH. VÝSTRAHA: Pri používaní el. prístrojov je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich: POZOR: Tento prístroj by nemali používať deti, aby sa znížilo riziko zranenia a zabránilo deťom hrať sa s prístrojom. Ak sa prístroj používa v blízkosti detí starších ako 8 rokov alebo osôb s osobitnými potrebami, je potrebné sprísniť dohľad. V záujme bezpečnosti prevádzky pripájajte prístroj len do správne fungujúcich el. zásuviek na vetranom mieste, dbajte na to, aby sa nedostal do styku s pokrývkami na posteľ alebo iným materiálom. Nepripájajte prístroj k predlžovaciemu káblu ani k rozdvojke. Neponárajte do vody. Do zásuvky nad prístroj nič nezapájajte. Do odparovačov Raid® používajte len náplne Raid®. Tieto pokyny sú dostupné na www.scjproducts.info.

Registračné číslo bio/1076/D/06/CCHLP.

Raid® elektrický odparovač s tekutou náplňou.

Nebezpečenstvo

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované stredné.
Účinná látka: 1,2 g praletrínu v 100 g prípravku.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Uchovávajte uzamknuté.

Používajte podľa návodu. Nepoužívajte v uzavretom priestore. Zachovajte vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami do úplného spotrebovania prípravku. Počas používania el. odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa el. odparovača kovovými predmetmi ani vlhkými rukami, pokiaľ je zapojený. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, zvieracie a vtáčie klietky. Vypnite filtre na akváriách. Nedotýkajte sa knôtu. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
Jednotka (špecificky)
Mililitrov
Priemerné rozmery
Priemerné rozmery
Adresa distribútora
S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
Webová adresa
  • http://doc.scj.cz/
  • www.scjohnson.com
Typ
Krabica
Obsah balenia
  • 1 odparovač
  • 1 náplň
Kontakt
S.C. Johnson s.r.o.
Adresa kontaktu
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Doprava kuriérom zadarmo
pri nákupe nad 79€
Osobný odber objednávok
v obchodnom dome
Denný rozvoz objednávok
v rámci okresu
Tisíce položiek skladom
pripravených na odoslanie
Doprava kuriérom za 3,49 €
pri nákupe nad 35€
Prepáčte, aktuálne máme skladom iba :productStock ks. Ak potrebujete viac kusov tovaru kontaktujte nás emailom na shop@demro.sk